วันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563        หน้าหลัก แนะนำการใช้งานระบบ กลับหน้าศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์

กรุณากรอกรายละเอียดลงทะเบียนสมัครสมาชิก (ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน)
อีเมล์*
คำนำหน้า
ชื่อ*
นามสกุล*
เลขที่บัตรประชาชน*
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน*
(บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ)
จังหวัด* 
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ
กลุ่มผู้ร้องเรียน*
ท่านต้องการปกปิดชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลของตนหรือไม่
ท่านต้องการให้ติดต่อกลับจากหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนหรือไม่
ช่องทางที่ท่านต้องการให้ติดต่อกลับ
กรอกตัวอักษรที่ปรากฎ* SPODGQ

พัฒนาเว็บไซต์ โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
Copyright 2013. Information and Communication Technology Center And Personnel Division. Department of Livestock Development. All right reserved.
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixel